Er is iets mis gegaan...

De volgende velden zijn niet goed ingevuld:

  Doe de kenteken check!

  Voer uw kenteken in...
  1. Versturen!

  Nederlandse auto's zijn kentekenplichtig. Dit houdt in dat het voertuig en zijn eigenaar geregistreerd zijn in het kentekenregister van de RDW, dat het voertuig verplicht voorzien is van de juiste kentekenplaten en dat de eigenaar in het bezit is van een geldig kentekenbewijs. De eigenaar (kentekenhouder) is verantwoordelijk voor het voertuig en moet ervoor zorgen dat voldaan is aan de voertuigverplichtingen:

  • Verzekeringsplicht: het voertuig moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde WA verzekering. Keuringsplicht: het voertuig moet APK goedgekeurd zijn.
  • Belastingplicht: de kentekenhouder betaalt verplicht jaarlijks of per kwartaal motorrijtuigenbelasting, ook wel wegenbelasting.
  • Het voertuig moet voorzien zijn van de juiste kentekenplaten

  De kentekengegevens worden geregistreerd in het kentekenregister van de RDW. Met dit register kunnen overheidsinstanties nagaan wie aansprakelijk is voor een bepaalde auto. Ook wordt er actief gecontroleerd of er is voldaan aan de voertuigverplichtingen. De kentekenhouder van een auto die niet op tijd APK goedgekeurd is of waarvan de wegenbelasting niet is betaald, krijgt automatisch een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

  Het is mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de voertuigverplichtingen te krijgen door het kenteken te schorsen. Het kenteken van een auto bestaat uit een kentekenset van het kentekenbewijs en twee kentekenplaten. Bij aankoop, verkoop, sloop of andere transacties met het voertuig moet deze set compleet zijn.

  Aansprakelijk na diefstal voertuig

  Na aangifte van diefstal van een auto, markeert de politie het betreffende kenteken als 'gestolen' in het kentekenregister van de RDW. Vanaf dat moment is de kentekenhouder niet meer aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen (wettelijke aansprakelijkheid, wegenbelasting en APK). Mocht de auto zijn teruggevonden, dan wordt de 'gestolen'-markering weer verwijderd. De RDW stelt de kentekenhouder met een brief op de hoogte dat de aansprakelijkheid 28 dagen na het verwijderen van de markering automatisch weer in gaat. Tot deze tijd mag de kentekenhouder de auto niet op de openbare weg gebruiken, tenzij hij de RDW schriftelijk verzoekt om de aansprakelijkheid eerder in te laten gaan. In verband met privacywetgeving mag de RDW niet openbaar maken of een kenteken al dan niet als gestolen gemarkeerd staat.

  Aansprakelijkheid na overlijden kentekenhouder

  Als de kentekenhouder komt te overlijden, moet het kentekenbewijs binnen vijf weken op naam van de nieuwe eigenaar worden overgeschreven.

  Aansprakelijkheid na inbeslagname voertuig

  Als een auto in beslag wordt genomen, blijft de kentekenhouder geheel aansprakelijk voor de voertuigverplichtingen, totdat de rechter uitspraak heeft gedaan wie als eigenaar van het voertuig wordt aangemerkt. Mocht de rechter de auto verbeurd verklaren, dan wordt het voertuig opgenomen in de bedrijfsvoorraad van de Dienst Domeinen. De voormalig kentekenhouder ontvangt op dat moment een vrijwaringsbewijs.

  De kentekenhouder kan tijdelijk vrijstelling van de voertuigverplichtingen aanvragen door het kenteken te schorsen.